Tag: statut

Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego „Huragan”

Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny §1 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY„ HURAGAN ” w Wołominie, zwany dalej klubem jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Wołominie, rodziców uczniów, nauczycieli, sympatyków orazContinue reading