Ryszard Zahn

Prezes UKS Huragan Wołomin

Moje życie zawodowe od 40 lat związane jest głównie z pracą trenerską w ulubionej przeze mnie dyscyplinie sportu – koszykówce. Miejscem mojej sportowej działalności zawsze był i jest Wołomin.

Zaczynałem jako trener klubowy, ale w 1981 r. podjąłem równolegle pracę w Szkole Podstawowej nr 5, oczywiście w Wołominie. Podejmując tą pracę miałem wraz z kilkoma kolegami ambitny plan podniesienia rangi i znaczenia sportu w szkole. Nie było to łatwe. Powszechnie bowiem funkcjonowało wówczas przekonanie, że sport przeszkadza dzieciom
i młodzieży w nauce. Postanowiliśmy ten fałszywy pogląd zmienić.

Nasze zamierzenia mogliśmy stopniowo realizować po objęciu stanowiska dyrektora szkoły przez p. Barbarę Pergoł. Przy współpracy z p. dyrektor, żmudna praca od podstaw moja
i kolegów zaczęła powoli przynosić efekty. Przekonaliśmy młodzież, że można odnosić sukcesy sportowe, a jednocześnie dobrze się uczyć. Prawdziwy sport bowiem uczy dyscypliny i odpowiedzialności za siebie i innych. Wychowuje do współdziałania i zdrowej rywalizacji w grupie, kształtuje charakter, rozwija młodego człowieka fizycznie i intelektualnie.

Dobre rezultaty naszej pracy przyczyniły się do uzyskania przez Szkołę Podstawową nr 5 w Wołominie statusu szkoły sportowej. Do chwili obecnej wychowała ona dziesiątki wybitnych zawodniczek i zawodników w koszykówce i siatkówce, osiągających sukcesy w skali wojewódzkiej i krajowej. Ich osiągnięcia spowodowały, że o Wołominie zaczęło być głośno w Polsce. A co ważniejsze, wielu z nich osiągnęło sukcesy nie tylko w sporcie, ale również w życiu społecznym i zawodowym.

Mogę więc bez fałszywej skromności stwierdzić, że droga, jaką wraz z kolegami zapoczątkowałem przed blisko 30 laty, okazała się słuszna i doprowadziła do właściwego celu.

Chciałbym te doświadczenia przenieść do innych szkół.

Dodaj komentarz